Amministrazione Comunale

Amministrazione Comunale

Sindaco: Pasquale Buonocore

Sindaco: Pasquale Buonocore

Vicesindaco: Luigi Criscuolo

Vicesindaco: Luigi Criscuolo

Assessore: Maria Anastasio

Assessore: Maria Anastasio

Consigliere: Gelsomina Buonocore

Consigliere: Gelsomina Buonocore

Consigliere: Antonio Cavaliere

Consigliere: Antonio Cavaliere

Consigliere: Alfonso Esposito

Consigliere: Alfonso Esposito

Consigliere: Raffaele Frate

Consigliere: Raffaele Frate

Consigliere: Andrea Gambardella

Consigliere: Andrea Gambardella

Comune di Conca dei Marini – Via Roma 1 – 84010 – Conca dei Marini (SA) – Italia – P.IVA: 00542710652 – Tel . +39 089.831301 – Fax +39 089.831516